Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Praksis εμπιστεύτηκαν την ALFA HELLAS SECURITY για τη φύλαξη του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και Ευάλωτων Πληθυσμών στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο του προγράμματος “SOAM – Υποστηρίζοντας Οργανώσεις που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα / Supporting Organisations that assist migrant asylum seeking population in Greece”, τα Κέντρα Φιλοξενίας φροντίζουν για την στέγαση ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλων ευάλωτων πληθυσμιακά ομάδων που αιτούνται άσυλο (μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες, άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι, θύματα βασανιστηρίων κλπ).

Στο Κέντρο της Πάτρας υπάρχει πρόβλεψη για τριάντα ασυνόδευτους ανήλικους και σαράντα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ασυνόδευτες μητέρες με παιδιά), αιτούντων άσυλο.

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Praksis εμπιστεύτηκαν την ALFA HELLAS SECURITY για τη φύλαξη του Κέντρου με γνώμονα την αξιοπιστία της και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρει.