Δραστηριοτητες

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας με κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό για:

  • Τη φύλαξη κτιρίων, κατοικιών, σταθμών μέσων μαζικής μεταφοράς, φυσικών προσώπων.
  • Την προστασία εκθέσεων, συνεδρίων, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων.
  • Την παροχή ασφάλειας εγκαταστάσεων (αεροδρομίων, λιμανιών, εργοστασίων, τραπεζών, κλπ).
  • Τη συνοδεία και ασφάλεια προσώπων (VIP’S).
  • Συνοδεία και φύλαξη εμπορευμάτων και οχημάτων.
  • Την παροχή συμβουλών προσωπικής Ασφάλειας.
  • Τη διεξαγωγή ερευνών, εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού ασφαλείας.
  • Τον σχεδιασμό και εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.