Η LINDE HELLAS ανέθεσε στην ALFA HELLAS SECURITY το έργο της φύλαξης και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων της στη Μάνδρα Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.

Η LINDE HELLAS ανήκει στον γερμανικό όμιλο The Linde Group, o οποίoς κατέχει ηγετική θέση στη διεθνή αγορά πεπιεσμένων και υγροποιημένων αερίων, με εξειδίκευση στους τομείς των εφαρμογών και των ειδικών αερίων καθώς και στον τομέα των ιατρικών αερίων.

Με την ανάθεση της φύλαξης των εγκαταστάσεων της στην ALFA HELLAS SECURITY και η LINDE HELLAS εμπιστεύεται την κορυφαία στο είδος της ελληνική εταιρεία.