Η γνωστή εταιρεία του κατασκευαστικού κλάδου ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. εμπιστεύτηκε με τη σειρά της την ALFA HELLAS SECURITY για τη φύλαξη των γραφείων της στο Ελληνικό.

Η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. εκτελεί και παραδίδει έντεχνα και στα απαιτούμενα χρονικά πλαίσια, υπηρεσίες σε όλους τους τομείς της κατασκευαστικής δραστηριότητας, ειδικότερα δε:

*Δίκτυα και Δεξαμενές Καυσίμων

*Δίκτυα και Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου

*Έργα Οδοποιίας

*Υδραυλικά / Αποχετευτικά / Αρδευτικά Έργα

*Σύνθετα οικοδομικά και Αθλητικά Συγκροτήματα

*Έργα Προστασίας Περιβάλλοντος

*Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

*Λιμενικά Έργα και Υποθαλάσσιες Εγκαταστάσεις

Η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. ανέθεσε στην ALFA HELLAS SECURITY τη φύλαξη και την ασφάλεια των γραφείων της με γνώμονα το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών που παρέχει η κορυφαία πανελλαδικώς στο είδος της εταιρεία.