Το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών ανανέωσε τη συνεργασία του με την ALFA HELLAS SECURITY, καθώς το εν λόγω ίδρυμα είναι άκρως ικανοποιημένο από το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών της.