Κέντρο Ελέγχου

Κεντρο Ελεγχου & Ασφαλειας

Στον χώρο του Κέντρου Ελέγχου και  Ασφάλειας της εταιρείας, λειτουργούν σε πλήρη και ανελλιπή δραστηριότητα τα παρακάτω:

ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Syntonismos

Τα τοπικά ραδιοδίκτυα επικοινωνίας των φυλάκων-εποπτών συντονίζονται και εποπτεύονται από το κέντρο τηλεπικοινωνιών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Redstone1

Το Κέντρο Ελέγχου και Ασφαλείας των γραφείων της εταιρείας λειτουργούν με την μορφή της επανάληψης των σημάτων που μεταδίδονται στον Κεντρικό Σταθμό λήψεως σημάτων της εταιρείας στην Αθήνα, σε 24ωρη βάση.

diagram