Ασφάλεια εγκαταστάσεων

Φυσικη Ασφαλεια

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες φυσικής ασφαλείας αποσκοπούν κυρίως στην πρόληψη και αφορούν τη φύλαξη της ιδιοκτησίας ακινήτων περιουσιών (σπίτια, βιομηχανικές περιοχές, δημόσια κτίρια, εγκαταστάσεις κ.λ.π), ατόμων ή ομάδων ατόμων. Ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών, οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας είναι δυνατόν να προσφέρονται για συγκεκριμένες ώρες / περιόδους (π.χ. ώρες γραφείου, αργιών ή διακοπών) ή σε συνεχή εικοσιτετράωρη βάση.

exyp