Πιστοποιησεις

Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001:2008 και κατέχει την προβλεπόμενη από τον Ν 2518/1997 άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Δημοσίας Τάξης.

ISO-mini

Επιπλέον, το προσωπικό μας:

  • Κατέχει την από τον νόμο απαιτούμενη άδεια εργασίας.
  • Είναι πιστοποιημένο από την ΕΠΟ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, προκειμένου να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες σε αθλητικές εγκαταστάσεις.
  • Παρακολουθεί διαρκώς εξειδικευμένα σεμινάρια.