Με το αισθημα της εταιρικης κοινωνικης ευθυνης

Στην ALFA HELLAS SECURITY αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην εταιρική κοινωνική ευθύνη μας.

Ως μια εταιρεία που δραστηριοποιούμαστε μέσα στην κοινωνία και αποτελούμε αναπόσπαστο τμήμα της, στηρίζουμε εθελοντικά διοργανώσεις και κοινωνικά δρώμενα που προάγουν το βιοτικό επίπεδο του κοινωνικού συνόλου και συμβάλλουν στην ψυχαγωγία του και στην επιμόρφωσή του.

Η ALFA HELLAS SECURITY είναι πάντα πρόθυμη να προσφέρει ανιδιοτελώς και αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Κι αυτό διότι πιστεύουμε ακράδαντα ότι η εθελοντική συμβολή μας σε κοινωνικά δρώμενα και γεγονότα συνιστά υποχρέωσή μας έναντι της κοινωνίας στην οποία κινούμαστε και απευθυνόμαστε.