Διοικητικη διαρθρωση – οργανωση – δομη

Απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας μας, είναι η πλήρως οργανωμένη διοικητική διάρθρωση και δομή της, σε συνδυασμό με τη μεγάλη βαρύτητα που αποδίδουμε στη διαρκώς βελτιούμενη και μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα των εργασιακών σχέσεων, με γνώμονα πάντα τον σεβασμό στον ανθρώπινο παράγοντα.

Με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό του έργου της εταιρείας μας, ο Διευθύνων Σύμβουλός της υποστηρίζεται από μία διοικητική ομάδα, η οποία αποτελείται από πλήρως εκπαιδευμένους και ιδιαίτερα αφοσιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες που διακρίνονται στον τομέα τους.

Παράλληλα με την παροχή των υπηρεσιών μας στους συνεργάτες μας, φροντίζουμε ως εταιρεία, διοργανώνοντας εξειδικευμένα σεμινάρια, να εκπαιδεύουμε και να επιμορφώνουμε συνεχώς το προσωπικό μας, ώστε να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ασφαλείας και να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του έργου μας.

Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η ALFA HELLAS SECURITY παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες, μας επιβάλλει την ανάπτυξη πλήρως εξισορροπημένων σχέσεων μεταξύ της εργοδοσίας και των υπαλλήλων, αλλά και την έμπρακτη αναγνώριση της αξίας και της σημασίας την οποία διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Είναι για εμάς αυτονόητο δε, ότι το προσωπικό μας πρέπει και αμείβεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από την εργατική νομοθεσία, και ως εκ τούτου υφίσταται πλήρης εργασιακή ειρήνη.

Αποτέλεσμα της εν γένει συντονισμένης λειτουργίας μας είναι να έχουμε συγκροτήσει ένα σταθερό εργατικό δυναμικό, το οποίο εργάζεται κάτω από τις καλύτερες εργασιακές συνθήκες, με προτεραιότητες τη διεύθυνση και τον έλεγχο των εργαζομένων, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας να είναι άριστες και να ανταποκρίνονται με επάρκεια  και απόλυτη επιτυχία στις απαιτήσεις των συνεργατών μας.