Ασφαλιστικη καλυψη

Ασφαλιστική κάλυψη έως και 2 εκατ. ευρώ για όλους, ανεξαιρέτως, τους συνεργάτες μας

Για εμάς, στην ALFA HELLAS SECURITY, η προσωπική ιδιοκτησία και περιουσία των συνεργατών και πελατών μας είναι ιερή. Και εξίσου ως ιερή εκλαμβάνουμε την υποχρέωση που αναλαμβάνουμε απέναντι τους για την προστασία και φύλαξή της.

Ως εκ τούτου, και προκειμένου οι συνεργάτες μας να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς, καθώς ως εταιρεία δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση ασφάλισης σε συνεργασία με την ασφαλιστική μας εταιρεία για τον κίνδυνο Γενικής Αστικής Ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στις εγκαταστάσεις του συνεργάτη μας, στο εργαζόμενο προσωπικό του, στους πελάτες του ή σε οποιοδήποτε τρίτο από αποκλειστική αμέλεια της εταιρείας ή των υπαλλήλων της για ποσά έως 2.000.000,00 ευρώ ανά περιστατικό (σωματικές βλάβες δύο ή περισσότερων ατόμων ή και υλικές ζημιές).

LLOYD'S